English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها
بخش ۲۸
بخش ۲۷
بخش ۲۶
بخش ۲۵
بخش ۲۴

ابتدا اندکی به روز ارتش رو رژه‌ی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پرداخته می‌شود در همین زمینه سخنرانی رییس جمهور منتخب و آقای بزرگ بررسی می‌شود و به موضوعات مهم در این سخنرانی‌ها مانند مقوله یمن و اقتدار نیروهای مسلح پرادخته می‌شود. نوآوری های نیروهای مسلح، مصادیق اقتدار نظام مقدّس در درون کشور،ا فسانه جعلی، تهدید و بادمجان دور قاب چین‌های منطقه از دیگر موضوعاتیست که در این برنامه بررسی می‌شود.

نظرات

اگر می‌خواهید با نام مستعار نظر بدهید، پس از نوشتن نظر، نام مستعار خود را در بخش name وارد کنید، سپس گزینه I'd rather post as guest را انتخاب کنید. در این حالت هر آدرس ایمیل دلخواه (مانند a@b.com) را می‌توانید وارد کنید.