English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها
بخش ۲۶
بخش ۲۵
بخش ۲۴
بخش ۲۳
بخش ۲۲

در برنامه این هفته ابتدا سخنان آقای بزرگ درسخنرانی هفته گذشته تبیین می‌شود سپس سخنان پخش نشده رییس جمهور منتخب در جلسه با نمایندگان مجلس پخش می‌شود و در همین جریان به برخی از اخبارکشور اشاره می‌شود.

نظرات

اگر می‌خواهید با نام مستعار نظر بدهید، پس از نوشتن نظر، نام مستعار خود را در بخش name وارد کنید، سپس گزینه I'd rather post as guest را انتخاب کنید. در این حالت هر آدرس ایمیل دلخواه (مانند a@b.com) را می‌توانید وارد کنید.