English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها
بخش ۳
بخش ۲
بخش ۱

           نشست سوم: 

مکانیزم‌های مهار جنبش مزدک

جناح‌بندی‌های ایدئولوژیک ساختار قدرت

دادگاه ایدئولوژیک مزدک

چرخش جناح‌بندی‌های سیاسی- دینی

اعدام مزدکیان

اعدام مزدک

جمع‌بندی

نظرات

اگر می‌خواهید با نام مستعار نظر بدهید، پس از نوشتن نظر، نام مستعار خود را در بخش name وارد کنید، سپس گزینه I'd rather post as guest را انتخاب کنید. در این حالت هر آدرس ایمیل دلخواه (مانند a@b.com) را می‌توانید وارد کنید.