English
از بالاترین
رادیوها
شرکت کنندگان
مجموعه‌ها
بخش ۳
بخش ۲
بخش ۱

نشست نخست:

⁃ پیشگفتاری کوتاه دربارۀ روش‌های خوانش و نیز بخش‌بندی‌های شاهنامه

⁃ کوششی در نهادشناسی سیاسی و حقوقی ساختار قدرت

⁃ همسازی‌ها و ناهمسازی‌های نهاد شاهی و نهاد وزارت و برخورد کارشناسان بلندپایه با این دو نهاد

⁃ نیاز به دگرگونی یا رفورم اقتصادی

شاهنامه، بزرگترین اثر حماسی ادبیات کهن ایران، در برگیرندۀ بسیاری از داده‌های تاریخی، سیاسی و حقوقی است که بازخوانی آنها می‌تواند نقشی روشنگر در شناخت ما از هموندی و پیوستگی نگرش‌گاه‌ها، نهادها، و جریان‌های تاریخی گذشته و اکنون ایران داشته باشد. از آن میان، جنبش مزدک یکی از نمونه‌های بازشناختنی این اثر بزرگ و ماندگار است که در سه نشست به بررسی آن پرداخته می‌شود.

نظرات

اگر می‌خواهید با نام مستعار نظر بدهید، پس از نوشتن نظر، نام مستعار خود را در بخش name وارد کنید، سپس گزینه I'd rather post as guest را انتخاب کنید. در این حالت هر آدرس ایمیل دلخواه (مانند a@b.com) را می‌توانید وارد کنید.